Ligna.sk
Pevná základ pre vaše výrobky.
Spoločnosť Ligna
Fotografia z histórie spoločnosti Ligna.


História spoločnosti

Spoločnosť LIGNA, s.r.o. nadviazala na dvanásťročné úspešné pôsobenie firmy PAPs - Papierník Ján, ktorú založil Ján Papiernik starší v roku 1990. LIGNA, s.r.o. vznikla z dôvodu rastúcich požiadaviek odberateľov, najskôr ako spoločnosť zabezpečujúca predaj výrobkov firmy PAPs, no neskôr (v roku 2005) pre zjednodušenie riadenia prešla i celá výroba pod obchodné meno LIGNA, s.r.o.

Charakteristika spoločnosti

LIGNA, s.r.o. je výrobný podnik, ktorý sa zaoberá spracovaním drevnej hmoty od porezu guľatiny až po kompletizáciu drevených obalových výrobkov, prevažne paliet. V podniku sa spracuje ročne 30 tis. m3 guľatiny a vyprodukuje 350 000 ks paliet.

Podnik vytvára celoročné pracovné pozície pre kvalifikovaných i menej kvalifikovaných pracovníkov, zamestnáva 50 zamestnancov z blízkeho okolia. Od roku 2007 boli vytvorené podmienky pre zamestnanie žien, ich podiel na celkovom počte zamestnancov je 25%.


Obrázok ku charakteristike spoločnosti Ligna.

Obrázok k filozofií spoločnosti Ligna.Filozofia spoločnosti

Filozofiou spoločnosti je trvale zabezpečiť udržanie výroby, vytvárať a udržovať fungujúce dodávateľsko - odberateľské vzťahy a klásť dôraz na sociálno-ekonomické a zdravotné potreby zamestnancov.

Spoločnosť, ako spracovateľ drevnej hmoty považuje za dôležité priaznivo vplývať na životné prostredie využívaním obnoviteľných zdrojov energie, a taktiež využívaním prírodných materiálov.