Ligna.sk
Pevná základ pre vaše výrobky.

Certifikát o zhode výrobku pre EUR palety

Certifikát EVPU.

Osvedčenie o spôsobilosti zariadenia pre tepelné ošetrenie

Osvedčenie o spôsobilosti vákuovej sušičky dreva.

Osvedčenie o registrácií výrobcu výrobkov rastlinného pôvodu

Osvedčenie o zápise do registra výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru.